Skip to main content

Služby

 • Podnikateľským subjektom / fyzické a právnické osoby
 • Výrobným podnikom
 • Potravinárskym subjektom / výrobcovia, spracovatelia, skladovatelia, predajcovia /
 • Školským organizáciám
 • Mestským a obecným úradom
 • Gastronomickým zariadeniam
 • Ubytovacím zariadeniam
 • Správcovským spoločnostiam
 • Fyzickým osobám

Dezinfekcia

Dezinfekcia je súbor opatrení na likvidáciu mikroorganizmov, plesní a vírusov.

Vykonáva sa všade, kde je potrebný profesionálny zásah chemickým alebo fyzikálnym spôsobom. Ide o objekty živočíšnej výroby, komunálne objekty, po havarijných situáciách kanalizačných sieti, holuboch a zosnulých.

Plesne

Vírusy

Mikroorganizmy

Dezinsekcia

Dezinsekcia je súbor opatrení zameraný na likvidáciu lezúceho alebo lietajúceho hmyzu.

Vykonáva sa všade, kde je potrebný profesionálny zásah chemickým spôsobom. Prevažne ide o hmyz žijúci v blízkosti človeka, ktorý spôsobuje prenos chorôb, hospodársku škodu alebo má iný hygienický význam.

Lezúci hmyz: mravce, rusy, šváby, blchy, ploštice a iné
Lietajúci hmyz: muchy, osi, komáre, sršne

Chemické dezinsekčné metódy majú najširšie uplatnenie pri boji s hmyzom. Vhodnú metódu a voľbu prípravku vždy ovplyvňuje druh likvidovaného hmyzu a priestor kde sa bude zásah realizovať.

Najčastejšie postupy a aplikačné formy:

 • postrek
 • ULV technológia
 • zadymovanie ( používanie dymovníc )
 • termomechanické aerosólovanie – FOG
 • používanie požerových nástrah
 • plynovanie ( fumigácia )
 • kombinácia

Deratizácia

Deratizácia je súbor opatrení zameraný na likvidáciu hlodavcov ako sú myši, potkany, hraboše.

Vykonáva sa všade, kde je potrebný profesionálny zásah chemickým alebo fyzikálnym spôsobom.

Prevažne ide o hlodavce žijúce v blízkosti človeka, ktoré spôsobujú prenos chorôb, hospodársku škodu alebo majú iný hygienický význam.

Deratizáciu rozdeľujeme na:

Preventívnu

Represívnu

Ohniskovú

Chemický spôsob : rozloženie nástrah v uzamykateľných boxoch, ktoré slúžia ako krmítka pre hlodavce a zabraňujú požitiu nástrah osobám a nežiadúcim zvieratám.

Fyzikálny spôsob: použitie odchytových klietok alebo pascí, nasadenie živočíšnych predátorov.

V potravinárskom odvetí sa postupuje podľa zákona o potravinách a noriem HaCCP.

V súlade s biologickou aktivitou hlodavcov a ich vynikajúcou reprodukčnou schopnosťou je ideálne vykonávať deratizačné zásahy minimálne dvakrát ročne v obdobiach: jar a jeseň.

Pravidelný a opakovaný výkon deratizácie je vyžadovaný:

 • v segmente potravinárskeho priemyslu od prvovýroby až po sklady a predajne
 • v skladoch surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu
 • v chovoch zvierat a poľnohospodárstve a pod.

Fumigácia alebo plynovanie

Fumigácia alebo plynovanie je súbor opatrení zameraný na likvidáciu škodcov skladovaných komodít ako sú jačmeň, pšenica, strukoviny, tabak a iné a zároveň sa ošetruje aj skladový priestor.

Vykonáva sa všade, kde je potrebný profesionálny zásah chemickým spôsobom. Nakoľko ide o veľmi nebezpečný a rizikový zásah vyžaduje zvláštne opatrenia.

Boj proti holubom

Boj proti holubom je súbor opatrení zameraný na sadanie a hniezdenie holubov. Vykonáva sa všade, kde je potrebný profesionálny zásah fyzikálnym spôsobom ide o osadenie hrotov alebo sieti na miesta, ktoré holuby vyhľadávajú.

Prevažne ide o holuby žijúce v blízkosti človeka, ktoré spôsobujú prenos chorôb, hospodársku škodu alebo majú iný hygienický význam.