Dokumenty a certifikáty

Rozhodnutie

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Osvedčenie

o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania

Doklad o registrácií

Štátna veterinárna a potravinová správa

Certifikát

Členský certifikát cechu profesionálov DDD - 2018

Osvedčenie

o odbornej spôsobilosti

Osvedčenie

o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania

Certifikát

Členský certifikát cechu profesionálov DDD - 2017

Certifikát

Členský certifikát cechu profesionálov DDD - 2019

Kontakt
  • Eduard Simondel
  • J.Jesenského 2060/4 903 01 Senec
  • 0904 948 094

Vytvorila digitálna agentúra MW media s.r.o. - tvorba web stránok | www.123web.sk